Latest NewsUpcoming EventsHome

 

Ko Mātaatua te waka
Ko Pūtauaki te maunga
Ko Tarawera te awa
Ko Te Waikamihi, me kī, ko Te Waikamihi ki te Pō,
ko Te Waikamihi ki te Ao, te puna waiora

Ko Iramoko te marae
Ko Ngāti Awa te iwi
Ko Te Tāwera, otira ko 'Te Tāweratanga o te tinana o Te Rama Apakura' te hapū
Ko Iramoko te pātaka o ngā kai o uta, o ngā kai o tai
Ko Te Paetata te pātaka o ngā mauri kōrero
Ko Whāriki te Toki, me kī ko 'Whāriki te Toki he umauma tangata he umauma rākau a Iratūmoana,' te tūrangawaewae
Ko Otere te urupā tawhito
Ko Te Umuhika tōna toropuke
Ko Mahora, me ki, ko Te Mahoratanga o Tamarakeiora,
te pā tūwatawata, otirā koia te urupa hōu

Ko Te Hatoto te pae maunga e whakamarumaru nei i a mātau
Ko Te Rama Apakura te rangatira
Ko Te Pou o te Rangi rāua ko Te Parihorokaka ōna rākau toroparawae